ĐIỀU KHOẢN - ĐIỀU KIỆN

Khi sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn phải đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

Sử dụng hợp lệ

Bạn cam kết chỉ sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào.

Bảo vệ tài khoản

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không chia sẻ cho bất kỳ ai khác. Bạn cũng không được sử dụng tài khoản của người khác để truy cập trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Tuân thủ quy định

Bạn phải tuân thủ các quy định, quy tắc và hướng dẫn mà chúng tôi thiết lập cho việc sử dụng trang web và dịch vụ. Nếu vi phạm, chúng tôi có quyền hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn.

Trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng và hành động của mình trên trang web và dịch vụ.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý chấp nhận các thay đổi này.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật được quy định. Tuy nhiên, không có hệ thống nào là hoàn toàn an toàn, do đó chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị truy cập trái phép.

Việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ trước khi tiếp tục sử dụng.