QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân một cách tuyệt đối. Dưới đây là những cam kết và chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi:

Thu thập thông tin

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự nguyện thông qua các biểu mẫu đăng ký, giao dịch hoặc tương tác trực tuyến khác. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm của bạn.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa và hạn chế quyền truy cập để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích thông tin cá nhân của bạn.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên hệ với bạn, cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, hoạt động khuyến mãi và sự kiện.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi có yêu cầu pháp lý. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và tuân thủ các quy định pháp luật.

Quyền kiểm soát thông tin cá nhân

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Để làm điều này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua các phương tiện liên lạc được cung cấp

Kết luận

Chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc và quy định về quyền riêng tư để đảm bảo sự bảo vệ và an toàn cho thông tin cá nhân của bạn.